Razpis ZaTe – vloga

Naziv podjetja, s.p. obrtnika:

Ime in priimek:

Ulica in hišna številka:

Poštna številka:

Kraj:

Matična številka:

Davčna številka:

Telefonska številka:

Elektronski naslov:

Razlogi, zakaj bi vaše podjetje z novim izdelkom oz. storitvijo oglaševalo v našem časopisu:

Kakšen bi bil osnovni oglas:

Slika (v kolikor želite imeti v oglasu kakšno sliko):

Logotip (v vektorski obliki):

Izpis iz poslovnega registra: