mali-oglasi

Oddajate, prodajate, ponujate, darujete, morda kupujete, jemljete v najem? Oddajte mali oglas!

Objavljen bo tako na spletu kot v časopisu z veljavnostjo 14 dni, tako dolgo, dokler ne izide nova številka Zasavskega tednika.

Oddate ga lahko preko spleta www.zasavskitednik.si, marketing@zasavskitednik.si ali preko pošte na naslov Zasavski tednik, cesta 1. maja 83,
1430 Hrastnik.

Vaš oglas bomo objavili brezplačno. V kolikor želite pripeti k oglasu sliko, postane oglas plačljiv, cena: 15 €.

Plačljivi (15 €) so tudi oglasi, ki so povezani s pridobitveno dejavnostjo.

Ocena oglasa je prepuščena Zasavskemu tedniku. Objavili bomo mali oglas, ki bo imel največ do 150 znakov s presledki.

SEZNAM MALIH OGLASOVNAROČILO – FIZIČNE OSEBENAROČILO – PRAVNE OSEBE

Splošni pogoji

Oglas je potrebno oddati do petka pred izidom nove številke časopisa. Oglas, ki bo oddan kasneje, bomo upoštevali za naslednjo številko. V kolikor se odločite za plačljiv oglas, ga je potrebno oddati do srede en teden pred izidom nove številke in poravnati predračun do petka istega tedna. Preklic malega oglasa (vsaj dan pred objavo) ne spremeni cene oglasa. Besedilo malega oglasa ni oblikovano oz. kako drugače grafično obdelano. Pridružujemo si pravico do slovničnih in strukturnih popravkov.

Pri fotografijah, ki imajo postavljene grafične ali tekstovne elemente, si pridružujemo pravico do zavrnitve.

Pridružujemo si pravico, da naročilo tudi zavrnemo, če npr. nasprotuje prisilnim predpi-som, morali ali programski zasnovi časopisa.